TOPlist

AKTUALITY - stránka 9 - Sýček obecný

Go to content

Main menu:

 
<  9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
Překvapení v budce.

Na začátku listopadu jsme provedli výměnu starých budek pro sýčky, umístěných v areálu záchranné stanice.

Budku umístěnou na severozápadní stěně seníku sýčci sice občas navštěvovali, ale nikdy během minulých let
v ní nehnízdili.  Dokladem návštěv byly zbytky potravy, vývržky a vypadlá pírka sýčků. Před sejmutím budky
byla 2. 11. 2016 provedena poslední kontrola a v budce byl přistižen sýček. Díky kroužku jsme zjistili, že se vylíhl
ve vedlejší budce v roce 2013 a dne 25. 6. 2013 byl jako cca třítýdenní mládě okroužkován.

Toto pozoruhodné zjištění dokládá, že sýčci mohou být velmi pevně vázaní na místo narození a že dlouhodobě
přežívají. Tento konkrétní sýček už žije v okolí místa narození více než 3 roky. Od data kroužkování do data
odchytu uplynulo 1226 dnů – tj.: 3 roky 5 měsíců a 10 dnů.

O průběhu hnízdění sýčků v roce 2013 se můžete dočíst na našem webu zde:

Další pozitivní zprávou z letošního roku je, že prokazatelně došlo k úspěšnému hnízdění a vyvedení mláďat sýčka
obecného na námi jediné evidované lokalitě na správním území Valašského Meziříčí, obce s rozšířenou působností.

Jan Kašinský
28.11. 2016

Surprise in a birdhouse

At the beginning of November we replaced the old birdhouses Little Owls, located within the rescue station area.

Although the birdhouse located on the northwest wall of the hayloft was by the Little Owls sometimes visited, they have never nested there. There was an evidence of their visits in form of some remains of food and feathers. Before the birdhouse was removed on 2/11/2016 it was checked and a Little Owl was found inside. Thanks to his ring, we found out that it hatched in the next birdhouse in 2013 and on 25/6/2013 it got the ring as a 3-weeks-old chick.

This remarkable finding demonstrates that Little Owls can be very tied to their birthplace and that they can survive in a long term. This particular owl has already lived nearby its birthplace for more than three years. From the ringing date until the capture date it was 1226 days - i.e .: 3 years 5 months and 10 days.

Read about Little Owls´ nesting in 2013 on our website:

Another positive news of this year is that there was clearly a successful nesting and upbringing of Little Owl chicks in our only registered location – the administrative territory of Valašské Meziříčí, Municipality with extended powers.

Jan Kašinský
28/11/2016

Nabídka budek pro sýčky.

Vážení příznivci sýčka.

Máte-li zájem sýčka podporovat a chcete-li sýčkům usnadnit život ve vašem okolí, můžete si u nás zdarma
vyzvednout budku.

Podmínkou je předchozí konzultace týkající se vhodnosti lokality a způsobu umístění budky. S ohledem na riziko
ohrožení mláďat, ale i dospělých ptáků kunami a toulavými kočkami, je nutné umístit budku na stěnu budovy,
nikoli na strom.

Vzhled budky a příklad jejího umístění vidíte na přiloženém obrázku.

Kontakty pro konzultace: kasinsky@csopnj.cz, tel.: +420 723 648 759,  Jan Kašinský

Little Owl birdhouses offer

Dear Little Owl´s friends

If you are interested in supporting the Little Owls and make their lives in your surrounding easier, you can get a free birdhouse from us.

Our condition is a prior consultation regarding the suitability of your location and birdhouse placement. It is necessary to place the birdhouse to the wall of a building, not a tree, to prevent Little Owls from any danger caused by stray cats and martens.

See the birdhouse and a placement example in the attached picture.

Consultation contact: kasinsky@csopnj.cz, phone: +420 723 648 759, Jan Kašinský

 
 
<  9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
Webové stránky byly vytvořeny
za finanční podpory EHP fondů 2009-2014
a Ministerstva životního prostředí.

Za obsah webových stránek je výhradně
odpovědná ZO ČSOP Nový Jičín 70/2
a nelze jej v žádném případě považovat
za názor donora nebo Ministerstva
životního  prostředí.

© Český svaz ochránců přírody
Základní organizace Nový Jičín
Design:   Ateliér Šamaj
Webdesign:   Enrico Gombala 
 
Back to content | Back to main menu