TOPlist

AKTUALITY - stránka 7 - Sýček obecný

Go to content

Main menu:

AKTUALITY - stránka 7

 
<  9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
Konference o sýčkovi
 
Ve středu 23.3. 2016 proběhla ve víceúčelovém sále návštěvnického střediska Dům přírody Poodří v Bartošovicích
konference "Sýček obecný v České republice - monitoring a praktická ochrana". Konference se zúčastnili zástupci
nevládních organizací, vědeckých ústavů, AOPK, MŽP a zoologických zahrad. Konference byla uspořádána na
základě finanční podpory z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a MŽP v rámci Malého grantového
schématu Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II. Na jednání zaznělo celkem 10 referátů, většina
se zabývala stavem a ochranou populace sýčka obecného na území ČR. Zahraniční hosté pak referovali o populaci
a ochraně sýčka obecného v Polsku a na Slovensku. Podrobná informace zazněla také o situaci této sovičky
v Maďarsku a Rakousku. Jeden referát byl věnován potravě sýčka obecného na Slovensku a Středním východě.
Poslední příspěvek řešil formou diskuse návrh tézí pro uvažovaný záchranný program sýčka obecného.

Referáty z konference (ke stažení):

Petr Orel
4.4. 2016

Foto: Mirek Dvorský a Marcela Orlová

Conference on Little Owl

On 23/3/2016 there was a conference „Little Owl in the Czech Republic – monitoring and practical protection“ held
in the multipurpose room of the visitor centre House of nature in Bartošovice.The conference was attended by
representatives of non-governmental organizations, academic institutions, AOPK, MŽP zoological gardens.
The Conference was organized on the basis of financial support from the funds of the EHA and Norway grants
in 2009-2014 and a The Ministry of the Environment in the framework of the Small grants scheme Rescue programs
for specially protected species II. At the hearing, there was a total of 10 reports, most dealt with the status and
protection of the population of Little Owls in the Czech Republic. Foreign guests then reported on the population
and the protection of Little Owls in Poland and Slovakia. We have also heard detailed information about the situation
of Little Owl in Hungary and Austria. One report was dedicated to the diet of Little Owls in Slovakia and The Middle East. Last post was a discussion on proposal of theses for the next considered rescue program of Little Owl. All documentation is available on this website.

Petr Orel
04/04/2016

Photo: Mirek Dvorský and Marcela Orlová

 
 
 
<  9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
Webové stránky byly vytvořeny
za finanční podpory EHP fondů 2009-2014
a Ministerstva životního prostředí.

Za obsah webových stránek je výhradně
odpovědná ZO ČSOP Nový Jičín 70/2
a nelze jej v žádném případě považovat
za názor donora nebo Ministerstva
životního  prostředí.

© Český svaz ochránců přírody
Základní organizace Nový Jičín
Design:   Ateliér Šamaj
Webdesign:   Enrico Gombala 
 
Back to content | Back to main menu