TOPlist

AKTUALITY - stránka 8 - Sýček obecný

Go to content

Main menu:

AKTUALITY - stránka 8

 
<  9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
Hnízdění sýčků v areálu záchranné stanice.

Tak jako v předchozích letech i v tom letošním zahnízdil pár sýčků obecných v budce umístěné v dřevěném seníku
v areálu Záchranné stanice v Bartošovicích. Předmětný pár měl čtyřkusovou snůšku a v současné době již pečuje
o čtyři mláďata. Velmi zajímavé je, že jsme zaznamenali výměnu samice u tohoto páru. Jde totiž o samici narozenou
v roce 2014 nebo 2015, která má nainstalovanou vysílačku, která již není funkční. To jsou léta, kdy jsme vypouštěli
několik námi odchovaných mláďat s konvenčními vysílačkami a monitorovali jejich pohyb po dobu 3-5 měsíců.
Zatím se nám ji nepodařilo "přečíst", bude na krátkou chvíli bezpečně odchycena až v těchto dnech, čekali jsme až
mláďata trochu odrostou. Je to už druhá námi zaznamenaná výměna u tohoto páru od roku 2012, kdy poprvé
v areálu záchranné stanice zahnízdili. Svědčí to o poměrně velké mortalitě u tohoto druhu, ale také o tom, že námi
nově založená populace reintrodukcí odchovaných jedinců v lidské péči je životaschopná. Jako potrava byl zjištěn
hryzec, ale také poměrně odrostlé mládě potkana, což dokumentuje dobrou loveckou výkonnost.

Petr Orel
8.6. 2016

Foto: Jan Kašinský a archiv ZO ČSOP Nový Jičín-Bartošovice

Little Owls nesting in the rescue station area

As well as in the previous years, this year a pair of Little Owls nested in the birdhouse placed in a wooden hayloft in Bartošovice Rescue Station complex. This pair is currently caring about four chicks. What is interesting about this pair is that the hen has been replaced. This hen was born in 2014 or 2013 and her transmitter does no longer work. Those years we repatriated several chicks bred in captivity with conventional transmitters and monitored their movements for 3-5 months. So far we have not been able to "read"her, she will be safely captured for a short while these days, we were waiting for the chicks to grow up a little.
This is the second replacement in this couple we have recorded since 2012, when they nested in the rescue station area for the first time. This shows a relatively high mortality in this species, but it also shows that our new population bred in captivity is viable. We found out that their food is not only water vole, but also quite grown-up baby rat, which demonstrates good hunting skills.

Petr Orel
08/06/2016

Photo: Jan Kašinský and archive ZO ČSOP Nový Jičín-Bartošovice

 
 
 
<  9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
Webové stránky byly vytvořeny
za finanční podpory EHP fondů 2009-2014
a Ministerstva životního prostředí.

Za obsah webových stránek je výhradně
odpovědná ZO ČSOP Nový Jičín 70/2
a nelze jej v žádném případě považovat
za názor donora nebo Ministerstva
životního  prostředí.

© Český svaz ochránců přírody
Základní organizace Nový Jičín
Design:   Ateliér Šamaj
Webdesign:   Enrico Gombala 
 
Back to content | Back to main menu