TOPlist

AKTUALITY - stránka 2 - Sýček obecný

Go to content

Main menu:

AKTUALITY - stránka 2

 
<   9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
 
Monitoring sýčků běží.
 
Všechny tři týmy intenzivně realizují monitoring na  svém projektovém území a to s využitím záznamníků,
provokujících náhrávek, ale také klasickou pochůzkou po terénu spojeného s poslechem a vizuálním
pozorováním. Pečlivě se také prověřují všechny podněty od občanů na možný výskyt sýčků obecných.
Nicméně tak, jak jsme předpokládali, velká většina těchto informací je mylných. Vzhledem k nesmírně
obtížnému monitoringu daného druhu, stojí ale každé sdělení za prověření. Několik pozitivních zpráv již
máme, což dokládají přiložené fotografie. Je před námi ještě mnoho hodin práce v terénu, ale také
zdlouhavého a nezáživného vyhonocovaní hlasových záznamů z terénu.

Petr Orel
23.4. 2015
 
Foto: archiv ZO ČSOP Nový jičín-Bartošovice

The Little Owl Monitoring in progress.

All three teams intensively implement monitoring in their project area with the use of data loggers,
provoking recordings but also by terrain mapping associated with listening and visual observation.
We also investigate all initiatives of possible occurrence of Little Owls from local citizens.
However, as we expected, a large majority of this information is erroneous, but due to the immense
difficulty of monitoring the species, each information is worth for us to check. We have some positive
news already, evidenced by the attached photos. There are still many hours of work in a terrain as well
as time-consuming evaluation of voice recordings from the terrain, left.

Petr Orel
23/04/2015

Photo: archive ZO ČSOP Nový Jičín-Bartošovice
 
 
 
<  9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
Webové stránky byly vytvořeny
za finanční podpory EHP fondů 2009-2014
a Ministerstva životního prostředí.

Za obsah webových stránek je výhradně
odpovědná ZO ČSOP Nový Jičín 70/2
a nelze jej v žádném případě považovat
za názor donora nebo Ministerstva
životního  prostředí.

© Český svaz ochránců přírody
Základní organizace Nový Jičín
Design:   Ateliér Šamaj
Webdesign:   Enrico Gombala 
 
Back to content | Back to main menu