TOPlist

O PROJEKTU - Sýček obecný

Go to content

Main menu:

O PROJEKTU

Monitoring sýčka obecného na Moravě
 
Předmětný projekt byl především zaměřen na detailní monitoring sýčka obecného (Athene noctua) v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. Přičemž řešené území bylo vymezeno dle správního území obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP). Monitoring  spočíval v pořizování zvukových záznamů na vybraných lokalitách a v jejich následné počítačové analýze, dále v monitoringu s pomocí hlasových nahrávek teritoriálních hlasů samců sýčků. V místech, kde byl hlasově sýček potvrzen, jsme instalovali následně fotopasti a prováděla se analýza pořízených záběrů. K monitoringu byla vybízena také laická veřejnost a to prostřednictvím obecních úřadů, umístěním informačního letáku na obecním úřadě, případně zveřejněním tohoto letáku v místních zpravodajích, se žádostí o sdělení informací o možném výskytu tohoto druhu sovy.
 
V Moravskoslezském kraji projekt řeší území těchto ORP (celkem 3.941 km2):
Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Český Těšín, Karviná, Havířov, Vítkov, Opava, Orlová, Ostrava, Bohumín, Třinec, Hlučín, Kravaře, Bílovec, Krnov. Zbylá území ORP se rozkládají v nadmořské výšce nad 350 m n.m. a nejsou tedy pro tento druh tak atraktivní.
 
Ve Zlínském kraji jde o tyto ORP (1.909 km2):
Valašské Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Zlín, Otrokovice, Kroměříž a Luhačovice (příp. Uherské Hradiště, Uherský Brod a Kroměříž).
 
V Olomouckém kraji se jedná o následující ORP (444 km2):
Hranice, Lipník nad Bečvou (příp. Přerov).
 
Řešené území mělo výměru 6.294 km2.
 
Součástí monitoringu sýčka obecného v zájmovém území bylo také vytipování vhodných lokalit k hnízdění, šlo především o posouzení zemědělských areálů, rozsáhlejších stavení, okrajových částí sídlišť apod., s vhodným okolním biotopem. Ve vybraných lokalitách byly následně vyvěšeny bezpečné hnízdní budky, předem byl vždy záměr projednán a odsouhlasen s majitelem- uživatelem nemovitosti. Současně byly domluveny další opatření ve prospěch zájmového druhu, včetně eliminace možných rizikových faktorů, případně návrh managementových opatření ve vztahu lučním porostům, zahradám, sadům. Součástí projektu byla také výroba a vyvěšení hnízdních budek pro tento druh a to v podzimním období 2015 a jejich kontrola na jaře 2016. Projekt také řešil výběr nejvhodnějších lokalit pro repatriaci mláďat sýčka obecného odchované v lidské péči. S odchovem sýčka obecného v lidské péči a repatriací tohoto druhu máme dlouholeté zkušenosti a také pozitivní výsledky. Díky tomuto projektu se podařilo shromáždit celou řadu odborných údajů a dat, které mohou přispět k praktické ochraně daného druhu a ke zpracování záchranného programu, který si tento druh bezesporu zaslouží.
 
Prioritou projektu byl detailní monitoring sýčka obecného v zájmovém území, který zde nebyl systematicky dlouhodobě realizován. Sýček obecný je v současnosti nejohroženějším druhem sovy v ČR. Je druhem vázaným na kulturní krajinu a na lidská sídla. Příčiny úbytku sýčka obecného nejsou zcela jasné a objektivně posouzené. Ještě v první polovině dvacátého století byl hojnou synantropní sovou. Jsou tu známé faktory, jako jsou změny v krajině a používání pesticidů, stále se zahušťující a zrychlující automobilová doprava, obrovský tlak predátorů jako je kuna skalní, zásadní změny v architektuře venkova, vliv tuhých zim, ale i negativní vliv různých stavebních prvků (jímky, svislé stavební prvky jako jsou různé plastové roury, komínová tělesa, šachtice, betonové sloupy, atd.
 
Stručné shrnutí výsledků projektu:
 
Celkem bylo v daném území z hlediska možného výskytu sýčka obecného prověřeno 631 lokalit. Na pouhých 15 lokalitách byl výskyt zájmového druhu potvrzen. I přes velmi podrobný monitoring nelze uvést, že by se podařilo stoprocentně sýčka obecného v daném území zmapovat, nicméně je jednoznačné, že současný stav populace této sovy je více než alarmující. V rámci aktivit projektu bylo také na vhodných lokalitách vyvěšeno 213 budek. Podrobné výsledky projektu jsou zveřejněny na tomto webu, v aktualitě č. 7. 
Webové stránky byly vytvořeny
za finanční podpory EHP fondů 2009-2014
a Ministerstva životního prostředí.

Za obsah webových stránek je výhradně
odpovědná ZO ČSOP Nový Jičín 70/2
a nelze jej v žádném případě považovat
za názor donora nebo Ministerstva
životního  prostředí.

© Český svaz ochránců přírody
Základní organizace Nový Jičín
Design:   Ateliér Šamaj
Webdesign:   Enrico Gombala 
 
Back to content | Back to main menu